Hizmet Sözleşmesi

twitok.co'daki yasal haklarınızı ve twitok.co'yu kullanırken bize verdiğiniz hakları açıklığa kavuşturmak istiyoruz. twitok.co'nun Hizmet Sözleşmesi, tarafların uyması gereken kuralları ve ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözüm yöntemlerini içeriyor.

 1. Taraflar

  Bir tarafta; twitok.co ile diğer tarafta; twitok.co (bu site) üzerinden hizmet satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca 'kullanıcı' olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu hizmet sözleşmesi (kısaca 'sözleşme') kabul edilmiştir.

  Bundan sonra sözleşmede; kullanıcı ve twitok.co ayrı ayrı 'taraf' ve birlikte 'taraflar' olarak anılabilecektir.

 2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

  1. İşbu sözleşmenin konusu; twitok.co'nun web sitesi ya da yönlendireceği web sitesi üzerinden online olarak satışa sunduğu hizmetlerden kullanıcının sipariş vermiş olduğu ve sipariş işlemleri sırasında satış fiyatı ve nitelikleri belirtilen hizmetlerin satışı ve kullanımına ilişkin olarak ve tüketici sıfatını haiz kullanıcılar için 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri geçerli olmak üzere tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
  2. İşbu hizmet sözleşmesini kabul etmekle kullanıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
  3. İşbu sözleşmenin elektronik ortamda kabul edilmesi ayrıca, bu sözleşmeyi ve beraberinde sözleşmeye referans olarak eklenmiş olan twitok.co web sitesinde yer alan Gizlilik Politikası, Kullanım Şartları ve aldığınız hizmete özel sözleşmeleri, Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik ve ilgili Tüketici Mevzuatı kapsamında okunduğu, anlaşıldığı, mutabık olunduğu ve kullanıcıya 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında ön bilgilendirme yapıldığı ve sözleşme hükümlerinin kullanıcı için bağlayıcı olduğunun kabul edildiği anlamına gelecektir.
 3. Sözleşmenin Yürürlük Tarihi ve Süresi

  1. İşbu sözleşmenin süresi; kullanıcının twitok.co'nun web sitesi ya da yönlendireceği web sitesi üzerinden online olarak hizmet satın alma talebini (sipariş) müteakip, talep edilen hizmetin sunumu (aktivasyon) tarihi itibarıyla başlar. Aktivasyon tarihi için twitok.co kayıtları esas alınacaktır.
  2. Sözleşme süresi; kullanıcının sipariş sırasında seçmiş olduğu hizmet kullanım süresi kadardır.
  3. Sözleşmenin, twitok.co'dan kaynaklanan haklı bir sebeple kullanıcı tarafından yazılı bildirim ile feshi hariç, süresinden önce feshi halinde, twitok.co tarafından kullanıcıya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
 4. Bildirimler

  1. twitok.co, kullanıcıya yapacağı her türlü bildirim için kullanıcının bildirdiği elektronik posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcının satın aldığı hizmet süresini bildiği kabulü ile; kullanıcı twitok.co'nun kendisine yapmış olduğu süre sonu ile ilgili elektronik posta ya da uygulama içi bildirimlerde, her ne koşulda olursa olsun oluşabilecek problemler veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan twitok.co'yu sorumlu tutmayacağını kabul eder.
  2. Kullanıcı, kayıt sırasında/veya hizmeti kullanmaya başladıktan sonra twitok.co'ya bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, twitok.co'ya bildirdiği bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından kaynaklanabilecek aksaklık ve zararlardan dolayı twitok.co'dan hiçbir hak ve zarar tazmini talebinde bulunmayacağını, bildirdiği kimlik ve iletişim bilgilerinin, elektronik posta adresinin geçerli, doğru ve tam olduğunu, twitok.co tarafından da bu şekilde kabul edileceğini, kullanıcı tarafından aksi yazılı olarak bildirilmedikçe twitok.co tarafından kullanıcıya yapılacak tüm bildirim ve faturalama işlemlerinin bu bilgiler dahilinde yapılacağını, kendisi tarafından iletilen bilgilerin işbu sözleşme konusu hizmet ile ilgili olarak kullanıcı tarafında yetkili bir kişinin takibinde olduğunu, değişiklik olması halinde twitok.co'ya bilgi vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru, tam ve güncel olmamasından kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.
  3. Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra kullanıcı kontrol paneli üzerinden hizmetlerine ilişkin tanımlamalar yaparak hizmetini kullanabilir. Alınan hizmetin kontrol paneli dışında elle müdahale de gerektiren bir işlemi içermesi durumunda twitok.co, gerekli çalışmayı yaparak kullanıcıya kullanıma ilişkin gerekli bilgileri iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. Elektronik ortamda kendine tahsis edilecek olan kontrol paneli üzerinde bilgilerinin güncel tutulması ve panele giriş için kullanılan elektronik posta ve şifrenin gizliliği konusundaki sorumluluk kullanıcıya ait olup, bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan kullanıcı sorumludur.
  4. Kullanıcı, twitok.co'ya bildirmiş olduğu elektronik posta adresine twitok.co'nun kampanya, hizmetlerine ilişkin bilgilendirme postası gönderilmesini kabul eder.
 5. Ücret, Faturalama ve Ödeme

  1. Kullanıcının almış olduğu hizmetler için ödenecek ücret, sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV ve varsa yasal olarak alınması gerekli diğer vergiler ücrete dahil edilerek hesaplanır ve kullanıcıya gösterildikten sonra onay vermesi halinde tahsilat gerçekleşir.
  2. Alınan hizmete ilişkin ücretler, sipariş işlemi sırasında belirtilecektir. Kullanıcı, satın aldığı hizmet karşılığında (“hizmet/ler”), twitok.co'dan hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, kullanıcı tarafından, twitok.co'nun web sitesinde kullanıcıya sunmuş olduğu ödeme yollarından biri ile yapılır.
  3. Döviz cinsi üzerinden yapılacak ödemelerde, ödeme yapılan ödeme geçidi noktasının ödeme tarihindeki döviz satış kuru üzerinden ödeme yapılmalıdır.
  4. Bir hizmet satın alındığında, herhangi bir sebeple twitok.co sağladığı hizmetlerin bedelini kullanıcıdan tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler), twitok.co ücreti tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabilecektir, kullanıcı bunu bildiğini kabul ve beyan eder.
  5. Sözleşmenin başlangıcı ya da yenilenmesi aşamasında kullanıcının ödemesini hiç ya da vadesinde yapmaması ya da yapılan ödemede sorun yaşanması/çalıntı kredi kartı ile ödeme yapılmış olması v.b. durumlarda twitok.co, diğer hukuki hakları saklı olmak kaydıyla, alınan hizmeti herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebilecek ve/veya durdurabilecek ve/veya sınırlandırabilecektir. Kullanıcı bu hususu kabul eder.
  6. twitok.co, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar vb. hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, kullanıcının twitok.co'da kayıtlı olan ödeme yöntemine mümkün olduğunca uygun biçimde fatura edilecektir.
  7. twitok.co; önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcı işbu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8. twitok.co; kullanıcının işbu sözleşmeyi kabul etmesi ve siparişi onaylaması ile birlikte, satın alınan hizmet bedellerini kullanıcının sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahip olacaktır.
  9. Kullanıcı tarafından satın alınan hizmetlere ilişkin olarak twitok.co tarafından düzenlenen fatura(lar) kullanıcının belirtmiş olduğu fatura adresine posta, e-posta, kurye, kargo, kayıtlı elektronik tebligat adresi, e-fatura veya tarafların mutabık kalacağı başka bir yol ile gönderilir. Kullanıcı, twitok.co tarafından tarafına kesilen faturaların bir örneğine twitok.co'nun internet tabanlı arayüzünden de ulaşabilmektedir. Kullanıcı bu arayüzü kullanarak tarafına kesilen faturaların örneklerini takip etmekle yükümlüdür. Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile gönderilen faturanın kullanıcıya ulaşmadığı hallerde kullanıcı bu durumu fatura tarihinden sonraki 10 gün içinde twitok.co'ya bildirmekle yükümlüdür, aksi takdirde kendisine ulaşmayan ya da sonradan ulaşan faturalar konusunda bir itirazda bulunmayacağını taahhüt eder.
 6. Fesih

  1. Sözleşme süresince; taraflardan birinin işbu sözleşmede, genel kullanım şartlarında, alınan hizmet/lere ilişkin sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yedi (7) günden daha uzun süre yerine getirmemesi ya da kullanıcının twitok.co'ya beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, diğer taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak ve derhal feshedebilecektir. Kullanıcı; yükümlülüklerini ihlal etmesi ya da yanlış beyan nedeniyle feshe neden olması durumunda, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu ücreti geri isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
  2. Kullanıcı, almış olduğu hizmete ilişkin sözleşmeyi, yukarıda belirtilen gerekçe ile süresi içerisinde feshetmesi halinde kullanıcı; ilgili sözleşmenin ve / veya hizmetin kullandığı kısmına denk düşen oranın iadesini isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
  3. İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde; kullanıcı Twitter hesaplarına ait konfigürasyon, veri, içerik v.b. bilgilerin taşınması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Sözleşme sona erme tarihinden önce; söz konusu bilgilerin taşınmaması halinde twitok.co bilgilerin bir kopyasını buldurmak zorunda değildir.
 7. Sorumluluklar

  1. Kullanıcı aldığı hizmet dahilinde twitok.co tarafından iletilen bildirim ve uyarılara uyacağını, beyan, kabul ve taahhüt eder.
  2. Kullanıcı, hesabının twitok.co'nun diğer müşterilerinin servislerini aksatacak bir duruma neden olması halinde, servislerinin durdurulabileceğini kabul eder.
  3. Kullanıcı, twitok.co üzerinden aldığı hizmete ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait Twitter hesaplarından tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Kullanıcı, aldığı hizmetle ilgili Twitter hesabının askıya alınması, kapatılması ya da API uygulamasının sonlandırılması gibi çıkacak bütün sorunlardan sorumludur. Kullanıcının yaptıkları ve Twitter üzerinden gerçekleştirdiği etkileşimlerden twitok.co sorumlu tutulamaz.
  5. Kullanıcı; işbu sözleşmeyi imzalamakla twitok.co’nun temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi unvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder, kendisi ile ilgili üçüncü şahıslarla karşı ticari evrakında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve ilanlarda, internet sitesinde, bu şekilde bildirimde bulunamaz.
  6. Kullanıcı, T.C. yasalarına, BTK’nin (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) düzenleyici işlemlerine ve twitok.co’nun koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.
  7. Kullanıcı aldığı hizmetler ile ilgili olarak T.C. yasalarına bağlı olacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcı, aldığı hizmetler aracılığıyla yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı davrandığı hallerde, bu durumdan münhasıran sorumlu olacağını, aykırılık nedeniyle twitok.co’nun ve 3. şahısların uğrayacağı zararları karşılayacağını ve her türlü talepten twitok.co’yu beri kılacağını beyan ve taahhüt eder.
  8. Kullanıcı; Twitter hesabından yayımlandığı içerikten dolayı yetkili/resmi mercilerin hizmet sağlayıcıya başvurulmasına sebep olması halinde twitok.co’nun ilgili resmi/yetkili merci taleplerini yetkisi ölçüsünde yerine getirmekle yükümlü olduğunu bildiğini, bu sebeple herhangi bir talepte bulunamayacağını ve/veya yasalara uymaması sebebiyle hizmet sağlayıcının uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla yükümlü olduğunu beyan ve taahhüt eder.
  9. twitok.co, sağladığı hizmetin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.
  10. twitok.co’nun, süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  11. twitok.co, servislerini tehdit eden, etmekte ya da edebilecek olan tüm hizmetleri önceden bilgi vermeksizin süreli ya da süresiz olarak duraklatabilir.
 8. Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler

  Aşağıdaki aktivitelerin twitok.co’nun servislerini kullanarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. twitok.co’nun uygulamaya bağlı Twitter hesaplarının içeriğini ve twitok.co aracılığıyla gerçekleştirilen tweet gönderme, mention gibi etkileşimlerin içeriğini denetleme sorumluluğu bulunmamakla birlikte, bu aktiviteleri gerçekleştirildiğinin tespiti halinde kullanıcılara ait servisleri durdurma, kısıtlama veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

  Yasak aktiviteler, aşağıda sayılanlar da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunen suç sayılan her türlü eylem ve davranışı kapsar.

  1. Spam Gönderimi

   Spam alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimidir. Uygulama üzerinden spam gönderimi, twitok.co’nun ticari itibarını ve güvenilirliğini zedeleyecek duruma gelmesi halinde twitok.co ilgili hesabın faaliyetlerini durdurabilir.

  2. Fikir ve Sanat Eserlerine, Özel Hayat ve Şahıs Haklarına Yönelik Suçlar

   Kişi veya kurumlara ait fikri ve sınai haklara karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Kanunu", "Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun" ve ilgili diğer mevzuat kapsamında suç teşkil edecek davranışlar ile özel hayatın gizliliği ve şahıs haklarına yönelik suçlar bu kapsamdadır.

  3. Phishing Saldırıları

   Phising kullanıcıların sahte internet sayfaları ve elektronik posta yoluyla kandırılarak kullanıcılara ilişkin kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri, banka hesap numaralarından bu hesaba ait internet şifresine kadar birçok özel bilginin ele geçirilmesidir.

  4. Diğer Bilgisayar ve Ağlara Yasa Dışı Yollarla veya Yetkisiz Erişim

   Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz ya da yasa dışı yollarla erişmeye çalışmak (hacking) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz olarak ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler (port scan, stealth scan vb.).

  5. Virüs, Kurtçuk, Truva Atı vb. Zarar Verici Dağıtım İle İlgili Aktiviteler

   İnternet virüsleri, Truva atı gönderimi veya pinging, flooding, mailbombing gibi diğer kullanıcıların hizmet sağlayıcı ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis veya cihazı kullanmalarında aksamaya neden olabilecek aktiviteler.

 9. Diğer Hükümler

  1. Tebligat

   Hizmet sağlayıcının [email protected] adresli elektronik posta adresi, kullanıcının da twitok.co’ya bildirmiş olduğu elektronik posta adresi yasal tebligat adresleri olup, meydana gelen adres değişiklikleri karşı tarafa bildirilmedikçe mevcut adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

   twitok.co, sunduğu hizmet süresi içinde kullanıcıya tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Kullanıcı söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  2. Mücbir Sebepler

   İşbu sözleşme kapsamında, doğal afetler, yangın, savaş, sivil ayaklanma, genel grev, yasal değişiklik halleri mücbir sebep sayılacak ve mücbir sebep halleri bunlarla sınırlı olacaktır. Mücbir sebep halleri nedeniyle tarafların bu sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda ihlalde bulunan taraf bu ihlalinden dolayı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebepten etkilenen taraf, yükümlülüklere ne ölçüde uyulmadığını ve uyulamayacağı süreyi, teknik açıdan mümkün olan en kısa zamanda, fakat her durumda mücbir sebep olayının ortaya çıkmasından itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildirecektir. Söz konusu gecikme veya eksiklik sona ererse, mücbir sebepten etkilenen taraf, mücbir sebep olayının sona erdiğini diğer tarafa yazılı olarak derhal bildirecektir. Mücbir sebep halinin etkisinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi ve etkilenen tarafın bu süreç içerisinde yükümlülüğünü yerine getirememesi halinde diğer taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

  3. Devir ve Temlik

   Kullanıcı, işbu sözleşme tahtındaki hak veya yükümlülükleri twitok.co’nun sunduğu hizmet paketinin Twitter hesabı ile birlikte devri halinde üçüncü taraf sözleşmenin asli tarafı haline gelir. twitok.co, işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin aynen yerine getirilmesi kaydı ile, sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini bağlı şirketlerine ve ortaklıklarına devir ve temlik edebilir. Hizmet sağlayıcının işbu sözleşmenin imza tarihinde geçerli olan sermayesinin ve/veya ortaklık yapısının değişmesi veya başka bir şirketle birleşmesi ve yeni bir ticari ortaklık kurması veya başka bir şirketi devralması veya başka bir şirket tarafından devralınması halinde işbu sözleşme yürürlükte kalmaya devam eder.

  4. Damga Vergisi ve Diğer Vergiler

   İşbu sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi kullanıcı tarafından ödenecek ve faturalanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan diğer her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler de kullanıcı tarafından ödenir.

  5. Sözleşmenin Ayrılmaz Ekleri

   twitok.co adresinde yayımlanan ve kullanıcının okuyarak kabul ettiği; kullanıcının almış olduğu hizmete özel olarak hazırlanmış olan sözleşme (varsa), Gizlilik Politikası, Kullanım Şartları, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

  6. İhtilaf ve Uyuşmazlık Halleri

   İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Tüketici sıfatını haiz kullanıcılar, uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Hakem Heyeti ve/veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilirler.

Sözleşme sürümü: v1.1
Güncellenme tarihi: 2019-08-01